Klik hier als de podcast niet zichtbaar is. Open PodcastIk zit in het restaurant van de nieuwe energie van stichting de Binnenvest in Leiden.Een pracht van een gebouw. In het gebouw is de inloop/ nachtopvang voor daklozenondergebracht, vergaderzalen en allerlei jonge ondernemers zitten er. Dereceptioniste verstaat de kunst om ons warm te ontvangen en op een humorvollemanier.Ik krijg een heerlijk latte machiato. De groep wordt drie kwartier

Bekijken

Na wat omzwervingen is de Zeeuw, Bauke uiteindelijk als veldwerker in Utrecht terecht gekomen. Achteraf niet verwonderlijk als je de podcast beluisterd hebt. Een man die een goede energie om zich heen heeft. Een man waarbij je alleen al door zijn stem rustig wordt. Een man die van de binnenstad en de singels is gaan houden. Hij is niet bevreesd om op de groep die aan de middelen zit af te

Bekijken

Help her International te blijven steunen?

De situatie: in Oeganda, zoals in veel landen over de hele wereld, heeft COVID-19 gemeenschappen en de regering op ongekende manieren uitgedaagd. Terwijl gezondheidsfunctionarissen proberen het virus onder controle te krijgen en de gezondheid van mensen te beschermen, zetten de lockdowns die zijn opgelegd om de overdracht in te dammen het levensonderhoud onder enorme druk, waardoor veel mensen zonder voldoende voedsel te eten hebben. COVID-19 heeft gezinnen gedwongen en dwingt gezinnen om ofwel het aantal maaltijden, de hoeveelheid of de kwaliteit van het voedsel dat ze per dag eten te verminderen. Degenen die niet in staat zijn om in hun voedselbehoeften te voorzien, wenden zich tot anderen voor hulp – eerst tot vrienden of familie, daarna tot de noodvoedselpakketten van de overheid. Huiselijk geweld en toevlucht nemen tot op voedsel gebaseerde copingstrategieën, zoals het verminderen van het aantal maaltijden per dag en bedelen om voedsel, werden de norm.

James Bisheko, de oprichter van Help Her International en zijn vrouw Grace zijn sinds de eerste 9 maanden van de landelijke totale lockdown in Oeganda (maart – november 2020) betrokken bij initiatieven voor de aanleg van achtertuinen in hun omliggende gemeenschappen in Kireka (district Wakiso) in de buurt van de stad Kampala. . Met hun huis als voorbeeld en het delen van foto’s als inspiratie, werden 10 tuinen aangelegd door vrijwilligerswerk, dat niet alleen de voedingskloof in huizen aanpakte die zo hard voedsel nodig hadden om de immuniteit te verhogen, maar ook als een bron van inkomsten voor sommigen werkte. De tuiniermethode vereist geen toegang tot grote stukken land. Huishoudens gebruiken veranda’s en verbindingen om voornamelijk snelgroeiende groenten te planten. Eten op tafel zetten is een grote verantwoordelijkheid van een vrouw in Oeganda. Elke hulp om de toegang van het huishouden tot voedsel te verbeteren, is een verlichting voor de vrouw in dat huis.

Impact van lockdowns op het overlevingsvermogen van huishoudens: de tweede golf van COVID-19 in Oeganda (mei-september 2021) en de bijbehorende 42 dagen durende lockdown was een grote tegenslag voor het geleidelijke tempo van economisch herstel dat eind 2020 werd waargenomen. sluiting van bedrijven en een lage inkoopcapaciteit van de armen en werklozen resulteerden in een lage vraag naar voedsel in stedelijke gebieden. Boeren krijgen lagere boerderijprijzen, vooral voor bederfelijke waren zoals kookbananen, tuinbouwproducten en pluimveeproducten. Veel arme huishoudens in de steden die afhankelijk zijn van daglonen om voedsel te kopen, hadden te maken met een verminderd inkomen en met een verminderd koopvermogen, aangezien ze beperkte alternatieve mogelijkheden voor levensonderhoud hebben. Ondanks de lockdown wordt verwacht dat huishoudens op het platteland die meer afhankelijk zijn van de eigen voedselproductie, geen consumptietekorten zullen ervaren. Boeren verdienen echter minder dan normaal aan de verkoop van gewassen als gevolg van lage prijzen, waardoor ze minder toegang hebben tot andere non-foodbehoeften.

Ervaringen van vrouwen tijdens lockdown: De meeste Oegandese vrouwen hebben informeel werk en hebben onevenredig geleden onder de sluiting van markten en het verbod op openbaar en particulier vervoer. Als gevolg hiervan meldt het onderzoek dat de afhankelijkheid van vrouwen van anderen is toegenomen en dat de voedselzekerheid van huishoudens is afgenomen. Als gevolg hiervan heeft COVID-19 het vermogen van vrouwen verminderd om inkomen te genereren en hun gezin te voeden. In combinatie met de toegenomen tijd die samen in lockdown wordt doorgebracht, heeft de pandemie ertoe geleid dat vrouwen en kinderen meer gendergerelateerd geweld ervaren.

Voortbouwend op het initiatief van de Bishekos, die samen met Help Her International hebben gewerkt aan het promoten van huishoudelijke tuininitiatieven onder de stedelijke arme vrouwen in het Wakiso-district; een vaardigheid die ze in 2016 leerden van de demonstratieboerderij voor tuinbouwlandbouw van Kampala City Authority, het project Help Her International plannen voor Life in Active Gardening for Income and Nutrition (Life AGAIN) gericht op 100 huishoudens als pilot met als doel de voedselzekerheid en het inkomen voor kwetsbare vrouwen, met name weduwen en alleenstaande moeders in de gemeenten Kira en Nansana in het district Wakiso. Life AGAIN is een op het huishouden gerichte interventie die tuinieren voor voeding bevordert en de immuniteit van mensen vóór, tijdens en na de COVID-19-infectie stimuleert, evenals het gezinsinkomen verbetert. Het aanleggen van zo’n tuin vereist input van zowel een agronoom als een voedingsdeskundige voor respectievelijk bedrijfsbeheer en voedselgebruiksklassen. Gemiddeld kost elke huishoudelijke tuininrichting $ 70, inclusief trainingen en tuininput. De tuinen bestaan voornamelijk uit groentesoorten met een hoge voedingswaarde en snel rijpende groenten, vooral voor kinderen en voeding van moeders. Overtollige groenten worden verkocht of onderworpen aan waardetoevoegingspraktijken om de waarde van de inspanningen van de vrouwen te vergroten.

Life AGAIN zal vrouwen (weduwen/alleenstaande moeders) wiens levensonderhoud onevenredig is verstoord, betrekken bij veilige methoden om toegang te krijgen tot voedzaam voedsel van thuis uit door achtertuintuinen aan te leggen met behulp van klimaatslimme landbouwtechnieken. De 100 vrouwen (weduwen/alleenstaande moeders) en hun gezinsleden zullen ook worden getraind in goede voedingspraktijken, voedselverwerking en -bereiding als een manier om de immuniteit in de beoogde huishoudens te versterken, naast andere sessies over COVID-19-preventie, landbouw als bedrijf en positieve genderverhoudingen. Gerichte vrouwen (weduwen/alleenstaande moeders) zullen ook worden aangemoedigd om groepen te vormen voor gezamenlijk leren, waaronder waardetoevoeging, bulkmarketing en dorpssparen en leningverenigingen of het mobiliseren van middelen voor bedrijfsgroei. De vrouwen (weduwen/alleenstaande moeders) zullen deelnemen aan het selecteren van de trainingslocaties en -schema’s, variëteiten en soorten groenten om te planten, evenals de trainers die zij zullen (doelgerichte vrouwen zullen in eerste instantie faciliteren met transport/lunchvergoeding die door het project wordt bijgedragen). Dit eigenaarschap en deze participatie zullen de spil zijn voor de duurzaamheid van de projectresultaten. de coördinator; Nakiguli Grace komt met een eenvoudige trainingsgids voor de leaners.

Life in Active Gardening for Income and Nutrition (Life AGAIN)  

>