Systeemtherapie

NIEMAND IS IEMAND ZONDER DE ANDER.Problemen zijn van het leven. De systeemspecialist bewerkstelligt duurzame veranderingsprocessen door de klant in beweging te zetten om zelf te leren zich tot problemen in het leven te verhouden en problemen op te lossen. 

De systeemspecialist is vaardig in het creëren van nieuwe contexten waarin ruimte komt om nieuwe betekenissen te kunnen vinden voor wat als problemen ervaren worden. Harry is sinds maart 2017 systeemtherapeut.

Bekijken

NIEMAND IS IEMAND ZONDER DE ANDER.

Problemen zijn van het leven. De systeemspecialist bewerkstelligt duurzame veranderingsprocessen door de klant in beweging te zetten om zelf te leren zich tot problemen in het leven te verhouden en problemen op te lossen. 

De systeemspecialist is vaardig in het creëren van nieuwe contexten waarin ruimte komt om nieuwe betekenissen te kunnen vinden voor wat als problemen ervaren worden. Harry is sinds maart 2017 systeemtherapeut. Als systeemspecialist richt Harry zich op de onderlinge relaties en de contexten waarin wij ons tot onszelf en tot elkaar verhouden. Naast dat hij opgeleid is als systeemspecialist geeft hij ook les in oplossingsgericht denken. Hierin wordt wordt de essentie van het oplossingsgericht denken aangevuld met de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen in ons werkveld waarbij de kruisverbanden met systematisch werken worden aangegeven . 

Relatietherapie
Het systeem.
Het is derhalve niet simpel om met een levenspartner in harmonie te leven. Er zijn altijd versperringen, obstakels en tegenslagen die telkens weer overwonnen moeten worden in de relatie om daar te komen waar men wezen wil. Veelal zijn dit levensfasen in een relatie die men zelf en beiden oplossen. 

Soms lukt dit niet en stokt de afstemming in de communicatie en in de verbinding met elkaar en met zichzelf.
Als je er samen niet meer uitkomt kan een derde onafhankelijke uitkomst bieden.
In de relatietherapie ga je samen aan de slag met het verbeteren van de onderlinge communicatie en samen het bewust worden van je eigen wensen.

Gezinstherapie
Gezinstherapie richt zich op op het positioneren van ouders als opvoeders ten opzichte van hun kinderen. De ontwikkeling van een goed verloop volwassenheid.

Ouderschap, Hoe stem jij en je partner de communicatie op elkaar af in de ontwikkeling van de kinderen?
Kinderen zijn authentiek en reageren direct, dit kan leiden allerlei complexe reacties geven tussen ouders en kinderen. En wie reageert nu op wie? Pijnlijke zaken van ouders van vroeger kunnen naar boven komen en door werken in de communicatie, wat mogelijk een destructieve uitwerking heeft voor de opvoeding en in de onderlinge relatie.
Er zijn in deze tijd verschillende soorten gezinnen. Dit vraagt om extra inzet van ouders, waarbij wetmatigheden in opvoeding vergeten worden als bijzondere zaken zich voordoen. Zoals een scheiding, nieuwe partner enz.
Hoe zorg je als ouder in deze tijd voor een steunende en onvoorwaardelijke context in de opvoeding?


U kunt voor een vrijblijvend gesprek contact met mij opnemen.

>